AB proje yazarlığı eğitimi
Proje Yazarlığı

AB Proje Yönetimi Yazarlığı Eğitimi

AB Proje Yönetimi Yazarlığı Eğitimi

Avrupa Birliği projeleri üzerinde yoğunlaşmak ve fikir üretmek isteyen çok sayıda insan bulunmaktadır. Hibe programlarına yönelik AB proje yönetimi yazarlığı eğitimi, bu alanda kariyer yapmak isteyenleri yakından alakadar etmektedir. Aktivistler, sivil toplum temsilcileri ve gençler arasında proje üretme, yazma ve yönetme kültürü son zamanlarda oldukça fazla gelişti. Bireyler ve gruplar bu konuda kendilerini geliştirmek ve kabiliyet kazanmak istemektedir.

Ulusal ve uluslararası teşviklerden yararlanmak ve AB proje yazarlığı konusunda yetkinliklerini artırmak isteyenler kursumuzun eğitimlerine dahil olabilirler. Eğitimlerimiz isteyenlere proje yazmak ve proje uzmanlığını kazanmak amacıyla düzenlenmektedir. Alanda uzmanlaşmış eğitim kadromuz, kişilere özel interaktif etkinlikler, workshoplar ve çağdaş eğitim sistemleri ile kursiyerlerimizi yetiştirmektedir.

AB Proje Yönetimi Yazarlığı Eğitimi Kimler İçindir?

Avrupa Birliği projelerinin yaygınlaşması ile birlikte AB Proje yazarlığı eğitimi veren kurumlarda artış görüldü. Avrupa Birliği projelerinde öncü olan kurumumuz yurt içinde ve dışında yüzlerce kişiye ulaşmıştır. TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Büyükelçilikler ve Dünya Bankası gibi fon sağlayan kurumlara yönelik projelerin hazırlanmasında, yazılmasında eğitimleri ile rol almıştır. Fonu sağlanan projelerin yönetimi, projelerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda kursiyerlerimizin yoluna ışık tutmaktayız.

AB projelerine son sağlayanlara teklif sunmak için hazırlık yapma konusunda bilgilendirme isteyenler AB proje yazarlığı kursu Ankara eğitimlerimize katılabilirler. Ayrıca;

  • Hibelerden ne şekilde yararlanacağını öğrenmek isteyenler
  • Proje yazabilecek kapasiteye gelmek isteyenler
  • Mali ve proje destek programları alanında kariyer yapmak isteyenler
  • KOBİ, sanayi kuruluşu, yerel yönetim, kamu kurumu, sivil topluk kuruluşu çalışanları, üniversite öğrencileri katılabilir.

Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ve öğrenciler katılabilir.

AB Proje Yönetimi Yazarlığı Eğitimi İçeriği

Teorik ve uygulamalı bilgilerden yola çıkarak hazırlanmış AB Proje Yönetimi Yazarlığı Eğitimi programlarımız, seminer ve deneyimlerle desteklenmektedir. Daha önce Avrupa Birliğine sunulmuş olan örneklerden misaller gösterilir. Böylece pratik uygulamalar gösterilerek şekillenmeler söz konusu olur. Eğitimimizin içeriğinde;

  • AB Kurumları ve Programların Tanıtımları
  • Ulusal Fonlar ve Avrupa Birliği Mali Yardımları bilgilendirmesi
  • Fon Kaynaklarının tanıtılması
  • İPA  Hibe Programları Genel Koşulları yer alır.